Lastbilspåbyggnader

Lastbilar har många funktioner i vårt samhälle och de ska transportera allt från brandfarliga ämnen och grus, till varor och timmer. För att kunna utföra alla dessa transporter krävs en lastbilspåbyggnad. Med en lastbilspåbyggnad kan din lastbil användas till arbeten som annars inte vore möjligt. Men alla lastbilar kan inte användas till allt. Så vilka lastbilspåbyggnader är de vanligaste?

Lastväxlare

En lastväxlare är en lastbil som kan bära flera olika typer av slutna och öppna laster och flak. Ett annat kännetecken på en lastväxlare är att den har en kran på hytten som används för lastning och lossning av gods. Till skillnad från en vanlig lastbil som brukar ha gods och styckegods på lastpallar har en lastväxlare i stället bulkgods och containergods. När man lastar på en lastväxlare blir godset aldrig högre än själva lastväxlaren, vilket skiljer dem från andra lastbilar. Det är en fördel eftersom man kan köra genom lägre utrymmen.

Dumper och andra påbyggnader

En dumper brukar användas vid större markarbeten, som exempelvis vägbyggen. Men idag kan man även använda sin vanliga lastbil som dumper. Med hjälp av en påbyggnad blir den förvandlad till en. Andra vanliga populära påbyggnader är även tippflak och fast flak, med eller utan kran.

Påbyggnader ökar arbetstillfällen

Genom att satsa på olika lastbilspåbyggnader utökar man vilka jobb man kan tacka ja till. För att ytterligare utöka sin kapacitet så satsa på att köpa till släpvagnar som kan kombineras med en lastbilspåbyggnad. Även en plog kan vara ett lämpligt tillbehör att ha hemma för att kunna rycka in och röja lite snö om det skulle behövas.

Möjligheterna är oändliga till att förändra och anpassa en lastbil i dagens läge. Grunden för det är givetvis vilken modell man har men kontaktar man en fackman så kan de förklara vilka val man har.