Sopmaskiner

En sopmaskin är en stor hjälp både för rengöring inom- och utomhus. De finns i olika storlekar, med olika funktioner och de går på olika drivmedel. Tack vare det finns det sopmaskiner som passar i de flesta situationer. Många ytor skulle vara i det närmaste omöjliga att hålla lika rena för hand eftersom det skulle krävas mycket tid och energi, men även på mindre ytor finns det stora fördelar med att använda sopmaskiner. Här kommer en kort beskrivning av de olika storlekar som finns.

Mindre sopmaskiner

De mindre sopmaskinerna passar bäst vid regelbunden renhållning av mindre ytor och körs av gående förare. De här maskinerna brukar antingen drivas manuellt eller med batteri och passar inomhus vid exempelvis rengöring av stallgångar, butiker, garage samt mindre industrier och verkstäder, men även utomhus på mindre parkeringsplatser. Även inom den offentliga sektorn är dessa vanliga för att sopa kulvertar och långa korridorer.

Medelstora sopmaskiner

De medelstora sopmaskinerna är körbara och klarar av fler sorters skräp och smuts. Liksom de mindre maskinerna är de oftast batteridrivna, men det händer också att de går på gasol eller diesel. Oftast används de på ytor som till exempel parkeringsgarage.

Stora maskiner

De stora maskinerna är till för att kunna hålla rent ännu större ytor som exempelvis lagerlokaler, större verkstäder och industrier eller utomhus på bland annat större parkeringsplatser, lastkajer med mera.

Gatusopmaskiner

Gatusopmaskiner är de sopmaskiner som är till för störst ytor, vilket är ganska förståeligt. De drivs nästan alltid av diesel eller gasol, även om de i undantagsfall är eldrivna. Förutom att de används för att hålla rent stora industriområden är det även dem som brukar vara ett vårtecken då de sopar rent vägar och trottoarer efter vintern. Men givetvis även under resten av året när det är barmark. Skräp har en tendens att samlas vid trottoarkanter och dessa gatsopsmaskiner sopar snabbt rent. Det brukar även vara en anledning för att gratisparkering ska växla sida på vägen vissa dagar för att sopmaskinen ska kunna komma åt.