När du lämnar in bilen på service

Väntetid

Om din bil måste bli kvar på verkstaden en längre tid på grund av att din bilverkstad inte har den nödvändiga delen på lager eller om leveranstiden är lång kan du höra efter om du har rätt till en lånebil under den tid du är utan din egen bil. Normalt sett brukar leveranstiden, enligt lag, röra sig om två veckor eller maximalt fyra veckor om bilen är importerad.

Trasig igen

Om bilen efter tre månader eller 2000 kilometer går sönder igen (när det gäller professionella fordon är det två veckor eller 2000 kilometer som gäller) träder reparationsgarantin i kraft. Tänk på att om det rör sig om delar som inte nöts, som till exempel chassiet, estetiska yttre element m.m. är det två års garanti som gäller. Garantin gäller från och med upphämtningen av bilen på verkstaden, precis som med vilken annan ny produkt som helst. Var dock försiktig för garantin gäller inte om bilen har manipulerats av dig själv eller någon annan efter att den har blivit upphämtad på verkstaden. Kom också ihåg att garantin bara är giltig för de utbytta eller reparerade delarna, ingenting annat.

Betalning

Alla verkstäder är skyldiga att ge kunden en skriftlig faktura, underskriven och stämplad, med reparationen detaljerad – arbetstid, reservdelar m.m.- samt att det på baksidan av fakturan bör vara tydligt noterat hur länge garantin gäller. Var noga med, i fall att bilen blir lagad på nytt under giltig garanti, att verkstaden ger dig en ny faktura även om den är utan kostnad. Denna ger dig nämligen rätt att reklamera om felet fortfarande består.

Reklamera alltid vid tvivel

Om du anser att priset är alldeles för högt eller reparationen inte är rätt utförd bör du lämna in en skriftlig reklamation där du förklarar ditt motiv. Du bör också skicka en kopia av din skrift till Konsumentverket inom två månader, de kommer att studera ditt fall och eventuellt kontakta verkstaden så att de ger dig en lösning på problemet.